loading

Privacy Policy

Personopplysninger

Netby behandler personopplysninger som kjøper oppgir på en forsvarlig måte, og bruker dem for å kunne gjennomføre sine forpliktelser overfor kjøper.